Trang chủ / Kiến thức / An toàn giao thông / Đề xuất 7.600 tỷ đồng đầu tư cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng

Đề xuất 7.600 tỷ đồng đầu tư cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng

Tỉnh Lạng Sơn đề xuất xây dựng cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng dài 43 km theo hình thức PPP.

Bảo hiểm ô tô 24h – Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư lấy ý kiến các bộ ngành, tuyến cao tốc phân kỳ giai đoạn một đầu tư 17 km từ cửa khẩu Hữu Nghị đến TP Lạng Sơn, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 12,5 m.

Đoạn còn lại dài 27 km từ TP Lạng Sơn đến huyện Chi Lăng, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 16 m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn một dự kiến 7.609 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 3.500 tỷ đồng (Ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng, Ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng), vốn nhà đầu tư và vốn tín dụng là 4.109 tỷ đồng.

Trong góp ý về báo cáo tiền khả thi cao tốc, ngày 13/8, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, Bộ đánh giá dự án cao tốc này có nhu cầu vốn vay dài hạn khoảng 3.300 tỷ đồng, trong khi các tổ chức tín dụng trong nước chủ yếu cho vay ngắn hạn, thậm chí hạn chế cho vay dự án BOT giao thông. Do vậy, tỉnh Lạng Sơn cần rà soát, tính toán, xây dựng phương án đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đầu tư dự án, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay tín dụng.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng ban hành, cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng có quy mô 6 làn xe, dự kiến triển khai giai đoạn 2020-2030.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, dự án phân kỳ giai đoạn một với quy mô 4 làn xe là chưa đáp ứng quy hoạch mạng lưới đường bộ. Do đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cần nghiên cứu các phương án mở rộng dự án đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Giao thông Vận tải cũng nhận định, tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn, cũng như khu vực Đông Bắc nói chung. Do đó, Bộ thống nhất cần sớm đầu tư để đưa đoạn tuyến vào vận hành khai thác.

Dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016. Theo đó, tuyến cao tốc dài 43 km, quy mô 4 làn xe được đầu tư bằng vốn vay ODA, với tổng vốn dự kiến 8.743 tỷ đồng. Sau đó, để giảm áp lực nợ công, Chính phủ quyết định chuyển hình thức đầu tư từ nguồn vốn vay ODA sang đầu tư BOT. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án này vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã giải phóng mặt bằng được 20% rồi tạm dừng vì chưa thu xếp được nguồn vốn.

Dự án Hữu Nghị – Chi Lăng được quy hoạch nối thông với cao tốc Bắc Giang – Chi Lăng (Lạng Sơn) để hình thành tuyến cao tốc từ Hà Nội đến cửa khẩu Hữu Nghị phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt Trung và phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Đông Bắc. Hiện nay đoạn cao tốc Bắc Giang – Chi Lăng đã hoàn thành.

Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Hotline