Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Mức miễn thường là gì

Phần lớn các đơn bảo hiểm đều có mức miễn thường. Vậy mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Và có những loại miễn thường nào? Mức miễn thường bảo hiểm Ô tô là gì 1, Mức miễn thường là gì? Miễn thường là khái niệm thường gặp trong tất cả các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Mức miễn thường là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Nói một cách khác, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm. Bên cạnh đó khi nhận được khiếu nại bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ phải tốn một khoản ...

Xem chi tiết

Mức miễn thường bảo hiểm Ô tô là gì

Phần lớn các đơn bảo hiểm đều có mức miễn thường. Vậy mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Và có những loại miễn thường nào? 1, Mức miễn thường là gì? Miễn thường là khái niệm thường gặp trong tất cả các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Mức miễn thường là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Nói một cách khác, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm. Bên cạnh đó khi nhận được khiếu nại bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ phải tốn một khoản chi phí về giấy tờ, nhân sự, thẩm định, ...

Xem chi tiết
Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Hotline